Nowy adres poczty e-mail:

parafiasarnowa@gmail.com

webmaster Marek Wawrzyniak