Wspólnota Żywego Różańca
Z powstaniem Wspólnoty Żywego Różańca wiąże się kilka wydarzeń.

Historia

    Pierwszym z nich było ustanowienie przez Papieża Piusa V w 1571 r. święta Matki Bożej od Różańca, z poleceniem obchodzenia go na pamiątkę zwycięstwa pod Lepanto oraz ku czci Błogosławionej Dziewicy, każdego roku w dniu 7 października.
W roku 1825 we Francji w Lyonie, Paulina Jaricot założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca, które wkrótce stało się popularne w całej Francji. Wkrótce Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Papież Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca.
W roku 1883 natomiast, papież Leon XIII ustanowił w całym Kościele październikowe nabożeństwo różańcowe.

Zadania i obowiązki

    Głównym zadaniem Wspólnoty Żywego Różańca jest codzienna modlitwa w wyznaczonej na każdy miesiąc intencji. W każdym objawieniu Matka Boża prosiła zawsze: "Odmawiajcie codziennie różaniec", a w Fatimie oznajmiła, że jest "Królową Różańca Świętego".
Wspólnota Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób - każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca. W ciągu dania jednak odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej Róży cały różaniec.

Obowiązkiem każdego członka Wspólnoty Żywego Różańca jest:
- codzienne odmawianie jednego dziesiątka różańca
- udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
- częste przystępowanie do sakramentów świętych
- udział w procesjach maryjnych
- rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską (każdy w miarę swoich możliwości: pomoc w parafii, ofiarowanie cierpienia...)
- odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętych
- udział w pogrzebie zmarłego członka Wspólnoty Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy (w wielu parafiach jest piękny zwyczaj zamawiania mszy św. za zmarłego, przez pozostałych członków danej Róży).
Działalnością apostolską jest także zachęcanie przez członków Żywego Różańca innych osób, by przystąpiły do wspólnoty i podjęły wynikające z tego uczestnictwa zobowiązania.

Przywileje

    Z przynależnością do Wspólnoty Żywego Różańca związany jest przywilej zyskiwania odpustu zupełnego (na mocy specjalnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r.), aż osiem dni w ciągu roku:
- w dniu przyjęcia danego członka do wspólnoty Żywego Różańca (czyli w rocznicę)
- w uroczystość święto Narodzenia Pańskiego
- w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
- w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca)
- w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
- we wspomnienie Królowej Różańca Świętego (7 października)
- w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia)
- w święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej - 2 lutego).
Odpust ten można zyskać pod zwykłymi warunkami czyli przystąpić w danym dniu do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieża.

Struktura

    Wspólnota Żywego Różańca ma swoją strukturę hierarchiczną.
Na czele każdej Róży stoi zelator, który:
sprawdza obecność członków Wspólnoty Żywego Różańca na nabożeństwie
dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym
zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich
zbiera miesięczne składki na przykład na mszę św.
odwiedza chorych członków i otacza ich miłością
czuwa by Róża posiadała pełny skład czyli 20 osób (jest to jeden z ważniejszych obowiązków delatora)
pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie
utrzymuje stałą łączność miedzy Różą, a księdzem dyrektorem (opiekunem)
.  
    Wszyscy zelatorzy Wspólnoty Żywego Różańca tworzą Radę Żywego Różańca, która spośród siebie wybiera przełożonego i zastępcę.
Zadania przewodniczącego są następujące:
- zwołuje Radę co kwartał i jej przewodniczy
- kieruje pracami Rady
- jest stałym łącznikiem między Radą, a księdzem opiekunem.

    Nad całą parafialną Wspólnotą Żywego Różańca czuwa opiekun, którym zwykle jest ksiądz proboszcz albo wikariusz.
W każdej parafii powinny odbywać się regularne miesięczne spotkania dla całej wspólnoty, podczas których nie tylko podaje się intencje i wymienia się tajemnice, ale także odbywa się formacja duszpasterska, prowadząca do apostolstwa i modlitwy.
Żywy Różaniec powinien rozmodlić całą parafię. Wiążą się z tym dyżury poszczególnych Róż (całych!) w odmawianiu różańca w kościele przed mszą św.

W naszej parafii

    W naszej Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu - Sarnowie od kilku stuleci istnieje wspólnota Żywego Różańca, zwane Bractwo Różańcowe założone już w 1641r. O ciągłości tego dzieła świadczą odnalezione w salce parafialnej dokumenty _ legitymacje członkowskiego z przed II wojny światowej. Od 32 lat opiekunem Wspólnoty Różańcowej był ks. prob. Marian Grzegorowski. W parafii istnieje zwyczaj odmawiania różańca codziennie przed każdą mszą św. Do 2014r. na zmianę odmawiały różaniec: Felicja Ciesielska, Maria Naglik i Lucyna Basińska. Następcą ks. proboszcza Mariana został ks. prob. Eugeniusz Leosz. Pracę swoją rozpoczął od przeorganizowania wspólnoty różańcowej, gdyż od paru lat nie wszystkie róże były pełne ( było ich XVI). Po przeprowadzonej weryfikacji zostało XII róż w tym jedna męska. Nastąpiła tez zmiana w niektórych różach zalatorów i rejonizacja. 10.12.2014r. na spotkaniu delatorów przez głosowanie zostały wybrane nowe osoby do zarządu wspólnoty Różańcowej. Nadzelatorką została wybrana: Danuta Witkowska, zastępcą Felicja Ciesielska, skarbnikiem Maria Miler, sekretarzem Katarzyna Humerska. Postanowiliśmy, że od 01 stycznia 2015r., by ożywić wspólnotę odmawiać będziemy różaniec codziennie przez poszczególne róże według ustalonego grafiku. Postanowiliśmy również, by każdego 10 dnia miesiąca były spotkania informacyjne dla zelatorów.

Propozycja.

Różaniec nieustający - wyznaczony na jeden dzień miesiąca, w którym modlitwa trwa nieprzerwanie od północy do północy. Każda osoba rozważa tajemnice jednej części różańca o określonej godzinie. Potrzebnych jest 48 chętnych osób, by różańcem wypełnić całą dobę. W naszej parafii jest to zawsze 30 dzień miesiąca. W lutym, który jest krótszy, dzień ten przypada na ostatni dzień miesiąca.

 

Różaniec rodziców - powstał z myślą o rodzicach i ich dzieciach. Każda róża składa się z 20 chętnych osób i modli się codziennie jedną dziesiątką różańca, w intencji dzieci swoich i pozostałych członków róży. Modlitewną pamięcią objęte są córki, synowie, współmałżonkowie naszych dzieci oraz dzieci chrzestne. W powyższych formach modlitwy może wziąć udział każdy parafianin - zarówno ten  należący do Wspólnoty Różańcowej jak i nie należący do niej.

 

Różaniec można odmawiać gdziekolwiek się jest - nie trzeba przychodzić do kościoła by go odmówić.

 

Zapisy u nadzelatorki Wspólnoty Żywego Różańca lub u ks. Waldemara.
Polecamy informacje na stronie http://www.archpoznan.pl/zywyrozaniec

Różaniec

    Różaniec w dzisiejszej formie powstał w końcu piętnastego wieku, a do jego rozpowszechnienia najbardziej przyczynili się dominikanie.
Gdy 7 października 1571 r. flota Świętej Ligi (głównie hiszpańska i wenecka) pod wodzą Juana de Austria odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego Paszy pod Lepanto (obecnie Naupaktos w Grecji), papież Pius V polecił obchodzić ten dzień jako święto Matki Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie różańcowej przypisywał odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił zbiorowe odmawianie różańca przez cały październik, a do Litanii loretańskiej włączył wezwanie: Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydać nieciekawe, a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego obrazu z życia.
Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz "mama" około trzystu razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? Nigdy! A może nudzi to matkę? Też nie. Reaguje ona na każde odezwanie się dziecka.
Podobnie jest z modlitwą różańcową. Maryja jest naszą Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, chcemy być podobni do małego dziecka i dlatego często powtarzamy: Zdrowaś, Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja cieszy się z tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej, że jest "łaski pełna", a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską. Jeżeli Ona jest "łaski pełna", to my, świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją: "Módl się za nami grzesznymi", abyśmy także napełnieni zostali łaską przyjaźni Bożej. Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w 1858 r., tak też było w Fatimie w 1917 r. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla nas wszystkich bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Część pierwsza - Bóg przychodzi do człowieka, ażeby go zbawić.
Część druga - Bóg poucza o drodze do zbawienia.
Część trzecia - Bóg dokonuje zbawienia.
Część czwarta - Bóg ukazuje chwałę przyszłego życia wierzących.

 

    O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba i takie paciorki nawlekali na nitkę. Na nich się modlili, przechowując przed oprawcami. A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone krwią? Przesyłano te przedmioty jako relikwie do rodzinnych domów- matkom.
Jan Paweł II w czasie swych apostolskich pielgrzymek po całym świecie nie rozstaje się z różańcem. Szczególnie wzruszająca była modlitwa różańcowa papieża 13 maja 1982 r. w Fatimie, w pierwszą rocznicę zamachu na jego życie. Ojciec św. uklęknął przed figurą Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy objawień. Przez czterdzieści minut trwał na modlitwie, dziękując Maryi za ocalenie życia i powrót do zdrowia. Włączył także w swoją modlitwę sprawy Kościoła i całej rodziny ludzkiej. Modlił się o chleb, sprawiedliwość, pokój na ziemi. Modlił się o poszanowanie życia człowieka od jego zarania. Modlił się o zachowanie Bożych przykazań, o wierność Chrystusowi, o miłość w samym Kościele i wśród wszystkich ludzi... Różaniec nie może być przedmiotem, który się jedynie z szacunkiem ogląda. Nie może być jakimś magicznym amuletem, który się nosi przy sobie, ale bardzo rzadko się na nim modli. Trzeba mu koniecznie przywrócić dawną świeżość i powszechność. Są w Polsce takie rodziny, które się gromadzą wieczorem i odmawiają różaniec w intencji Ojczyzny. Czy jest wśród nich moja rodzina?


ks. prob. Eugeniusz Leosz i Danuta Witkowska

 

    Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa. Tak opisał go Papież Paweł VI: _ Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego "Zdrowaś Maryjo", przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: "Błogosławiony owoc żywota Twojego" (Łk 1, 42). Co więcej, powtarzanie słów "Zdrowaś Maryjo" jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem wskazywany w każdym pozdrowieniu anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako Syna Bożego i jako "Syna Dziewicy".
Rosrium Virginis Mariae nr 18


    Wspólnota Żywego Różańca powstała jako odpowiedź na Apel, który Bóg przez Maryje wielokrotnie kierował i kieruje do całej ludzkości. Róża różańcowa polega na codziennym odmawianiu we własnym zakresie jednej przydzielonej tajemnicy różańca. Róża powinna liczyć 20 osób - w ten sposób, jeśli każda z osób odmawia inną tajemnicy, wszyscy razem jako wspólnota odmawiają każdego dnia cały różaniec.
Stanowimy jedną z grup w naszej parafii. Celem jest wspieranie działalności naszej parafii nieustanną modlitwą różańcową. Oczywiście intencje poszczególnych Róż nie ograniczają się tylko do naszego "podwórka". Swoją modlitwą pragniemy otaczać cały Kościół, Ojca Świętego, każde dobre dzieło a także wszystkie osoby, zwłaszcza te potrzebujące pomocy i duchowego wsparcia.


 
RÓŻA I
  1. Witkowska Danuta - nadzelatorka
  2. Jasiczak Teresa
  3. Kwinecka Ludwika
  4. Suty Zofia
  5. Szczygielska Maria
  6. Basińska Lucyna
  7. Małyga Iwona
  8. Sipożyńska Angelika
  9. Jackowska Jadwiga
10. Kaczan Krystyna
11. Samelska Jadwiga
12. Wojciechowska Irena
13. Wojciechowska Maria
14. Brzeskwiniewicz Lucyna
15. Miler-Giezek Józefa
16. Andersch Waleria
17. Szymańska Zofia
18. Stasik Dorota
19. Mieloch Elżbieta
20. Młoda Irena
   4. Galeja Aniela
15. Bartkiewicz Regina
17. Maćkowiak Wioleta

RÓŻA II
  1. Ciesielska Antonina
  2. Naglik Maria
  3. Jasiak Anna
  4. Sadowczyk Halina
  5. Ryznar Małgorzata
  6. Rau Urszula
  7. Ciesielska Pelagia
  8. Mikołajewska Irena
  9. Sadowska Helena
10. Woźna Elżbieta
11. Niwczyk Helena
12. Andersch Bożena
13. Gruszczak Kazimiera
14. Lipka Maria
15. Polowczyk Helena
16. Chwierot Elżbieta
17. Stanisławska Stanisława
18. Andersch Małgorzata
19. Nowak Bożena
20. Becela Maria
21. Niwczyk Anna
RÓŻA III
  1. Polowczyk Mieczysława
  2. Szeffer Krystyna
  3. Romanowska Maria
  4. Zaremba Maria
  5. Ficek Czesława
  6. Brzeskwiniewicz Maria
  7. Wróblewska Iwona
  8. Dalibor Maria
  9. Rosińska Gabriela
10. Zyber Janina
11. Jarosz Małgorzata
12. Świerczyńska Genowefa
13. Norman Kazimiera
14. Kowalkowska Maria
15. Wawrzyniak Irena
16. Wawrzyniak Julita
17. Godziewska Maria
18. Ryznar Zofia
19. Adamczak Renata
20. Matuszak Maria
21. Nowak Zofia
22. Waścińska Bogusława
23. Oterska Helena
RÓŻA IV
  1. Trzecielińska Lidia
  2. Kubiak Maria
  3. Krawczyk Stanisława
  4. Banaszkiewicz Zofia
  5. Giezek Krystyna
  6. Giezek Małgorzata
  7. Andersch Genowefa
  8. Łuczak Gertruda
  9. Pietrzyk Eugenia
10. Gęstwa Monika
11. Spychalska Marzena
12. Jańczak Janina
13. Riczka Grażyna
14. Trzecielińska Aurelia
15. Wojciechowska Wanda
16. Riczka Halina
  1. Zimoch Stefania
17. Mikołajczyk Krystyna
18. Sznajder Krystyna
19. Pietruszka Elżbieta
20. Kmita Iwona
  9. Imalska Teresa
RÓŻA VI
  2. Humerska Katarzyna
  3. Bela Teresa
  4. Wolna Teresa
  5. Wawrzyniak Dorota
  6. Andrzejewska Magdalena
  7. Sińska Maria
  8. Porządna Małgorzata
  9. Andrzejewska Irena
10. Zaremba Urszula
11. Hyżyk Kazimiera
12. Zjeżdżałka Rozalia
13. Bugajewska Jadwiga
14. Pietrzykowska Joanna
15. Dudziak Hanna
16. Wujek Krystyna
17. Jankowska Marta
18. Giezek Danuta
19. Kubis Małgorzata
20. Gryszko Teresa
21. Dudziak Marianna
RÓŻA VII
  1. Maćkowiak Dorota
  2. Pecold Stanisława
  3. Szwarczyńska Irena
  4. Bandulet Dorota
  5. Głowacz Iwona
  6. Kapała Helena
  7. Armata Jolanta
  8. Andrzejewska Teresa
  9. Stanisławiak Małgorzata
10. Dolińska Mieczysława
11. Lemie Zuzanna
12. Bełoniak Emilia
13. Bidowaniec Małgorzata
14. Cieplik Mieczysława
15. Cieplik Krystyna
16. Marciniak Maria
17. Schulc Stefania
18. Basińska Irena
19. Hendrysiak Barbara
20. Kupczyk Władysława
RÓŻA VIII
  1. Gilewska Zofia
  2. Nawrocka Maria
  3. Łęcka Dorota
  4. Domagała Helena
  5. Pięta Liliana
  6. Hauza Mirosława
  7. Orzechowska Joanna
  8. Szkiełka Maria
  9. Machowiak Maria
10. Mlak Małgorzata
11. Ryznar Anna
12. Andrzejewska Małgorzata
13. Żurek Kazimiera
14. Rzepka Dorota
15. Rzepka Maria
16. Gąsiorowska Czesław
17. Psarska Maria
18. Czwojdrak Danuta
19. Zmuda Maria
20. Zmuda Irena
21. Pierz Teodozja
22. Strąk Krystyna
RÓŻA IX
  1. Miler Maria
  2. Mikołajczyk Teresa
  3. Ofiarkiewicz Maria
  4. Paszkowiak Anna
  5. Frajtag Janina
  6. Świtała Irena
  7. Juskowska Maria
  8. Basińska Elżbieta
  9. Woźniak Jadwiga
10. Niwczyk Barbara
11. Toruńska Marianna
12. Juskowska Iwona
13. Piechowiak Janina
14. Zięba Janina
15. Kusztelak Maria
16. Kończak Teresa
17. Toruńska Aleksandra
18. Siporzyńska Irena
19. Becela Urszula
20. Niwczyk Barbara
RÓŻA X
  1. Kaczmarek Maria
  2. Kasprzak Joanna
  3. Krzyżoszczak Regina
  4. Wachowiak Barbara
  5. Roszak Maria
  6. Czarnecka Maria
  7. Dudka Barbara
  8. Dudka Seweryna
  9. Becela Eugenia
10. Kaczmarek Ewa
11. Kaczmarek Natalia
12. Kaczmarek Irena
13. Kaczmarek Małgorzata
14. Kwiatkowska Stefania
15. Woźna Stanisława
16. Lempka Franciszka
17. Śliwa Joanna
18. Lorek Teresa
19. Zygmunt Teresa
20. Langner Aniela
RÓŻA XI
  1. Snella Kazimiera
  2. Stankiewicz Magdalena
  3. Kusek Wanda
  4. Bandura Wanda
  5. Stanisławska Elżbieta
  6. Styzińska Genowefa
  7. Biodrowska Halina
  8. Skorupka Lidia
  9. Ciesielska Krystyna
10. Ciesielska Cecylia
11. Maćkowiak Jolanta
12. Waberzak Helena
13. Stachowiak Gabriela
14. Kwiecińska Stefania
15. Młynikowska Urszula
16. Zygmunt Dorota
17. Zygmunt Łucja
18. Hajdziony Agnieszka
19. Szefer Mirosława
20. Nowakowska Krystyna
RÓŻA XII
  1. Mikołajczyk Przemysław
  2. Pietrzyk Marian
  3. Spychaliski Adam
  4. Świerczyński Piotr
  5. Ryznar Franciszek
  6. Andrzejewski Tadeusz
  7. Wawrzyniak Piotr
  8. Nawrocki Ireneusz
  9. Pięta Tadeusz
10. Dopierała Zenon
11. Ryznar Bolesław
12. Sadowski Czesław
13. Janaszek Roman
14. Humerski Rafał
15. Witkowski Bolesław
16. Stasik Marek
17. Młody Józef
18. Giezek Adam
19. Krawczyk Jan
20. Kubiak Stanisław
 2. Waściński Paweł
 5. Stanisławiak Marek
RÓŻA XIII
  1. Kończak Magdalena
  2. Juskowska Honorata
  3. Wolna Stanisława
  4. Zachaś Wanda
  5. Czupryn Cecylia
  6. Smektała Monika
  7. Kubis Dorota
  8. Kukla Maria
  9. Kończak Dorota
10. Norman Wiesława
11. Grześkowiak Bronisława
12. Wróblewska Krystyna
13. Cieplik Dorota
14. Sadowczyk Emilia
15. Kędziora Teresa
16. Ciesielska Gabriela
17. Miedzińska Lucyna
18. Kapała Urszula
19. Grobelna Barbara
20. Kaczmarek Sylwia
11. Kociemba Elżbieta